Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

69-2 UA qe percakton kushtet per bartjen e produkteve me akcize dhe dokumentet qe duhet ta shoqerojne ate