Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

68-UA qe percakton formularet, regjistrat dhe kushtet tjera te cilat mund te zbatohen ndaj depoistit te aut.te mall me akcize