Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

201.133.20.053.121 – Shtypja dhe furnizimi me formular,libra dhe broshura për nevojat e Doganës së Kosovës.