Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

101- UA per ndryshimin dhe plotesimin e UA nr 86-2010 qe percakton obligimin e vendosjes se shenjave kontrolluese fiskale