Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

1.“Shërbime për transportin e mallrave te konfiskuara, gjedheve të konfiskuara dhe fuqi punëtore për nevojat e DK-së”