Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

1. 201.133.20.055.136 – Furnizim me licencë, për vazhdimin e certifikatës SSL