Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

1. 201.133.20.048.121 – Furnizimi me një kontejner zyre në ZBD Hani i Elezit.