Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

1. 201.133.20.028.221 – Ofrimi i shërbimeve për transportin e automjeteve të konfiskuar Ri-tenderim