Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Departamenti amerikan për tregti vazhdon trajnimet për Doganën e Kosovës

Lajme

08 June 2017

Departamenti amerikan për tregti vazhdon trajnimet për Doganën e Kosovës

Prishtinë 7 qershor 2017 – nën organizimin e Departamentit amerikan për tregti dhe të përkrahur nga Ambasada amerikane në Prishtinë është duke u mbajtur trajnimi dy ditor për konceptin e Operatorëve ekonomik të autorizuar. Përveç Doganës së Kosovës në këtë trajnim janë duke marr pjesë edhe oda amerikane në Kosovë si dhe përfaqësuesit e bizneseve Kosovare. Hapja e trajnimi u bë nga përfaqësuesja e ambasadës amerikane znj. Megan Naylor e cila theksoj se “Qeveria e SHBA është e  përkushtuar në përkrahjen e institucioneve të Kosovës, edhe ky trajnim tregon qartë angazhimin tonë në ndërtimin e institucioneve dhe ndihmë për zhvillimin e biznesin”.

Nga ana tjetër drejtori i përgjithshëm tha “Fillimisht falënderojë qeverinë amerikane për përkrahjen e vazhdueshme të ofruar Doganës respektivisht Kosovës. Duke qenë anëtarja më e re e Organizatës Botërore të Doganave ne kemi obligime dhe gatishmëri për zbatimin e konventave të OBD-së. Modernizimi i doganës dhe harmonizimi me standardet ndërkombëtare paraqesin një objektiv kryesor në drejtim të lehtësimit të tregtisë. Koncepti I operatorëve ekonomik të autorizuar ofron partneritet në mes të Doganës dhe tregtarëve duke iu lejuar operatorëve ekonomikë të lehtësira.  Megjithatë, teksa ne jemi në hapat e fillestar  konsiderojmë se ende ekzistojnë disa çështje në lidhje me OAE  prandaj edhe ky trajnim është në përputhje me objektivat e përgjithshëm të doganës”.

Gjithashtu edhe udhëheqësi  I odës amerikane z. Arian Zeka theksoi se “Gjatë viteve të fundit kemi parë progres të madh në doganë, pasi që edhe ne si odë kemi ulje të numrit të ankesave në procedurat doganore, prandaj mbështetja e Departamentit Amerikan për tregti  besoj se duhet të zgjerohet edhe tek gjykatat me theks të veçantë tek çështjet fiskale”.

Derisa ky është trajnimi I gjashtë me rradhë që organizohet me mbështetje nga ambasada amerikane dhe Departameti amerikan për tregti.

Koncepti i Operatorëve Ekonomik të autorizuar OAE mund të përkufizohet si një operatorë i cili konsiderohet i besueshëm në kontekstin e operacioneve të tij të ndërlidhura me çështje doganore  dhe të çështjeve të sigurisë dhe për këtë arsye ka të drejtë të gëzoi përfitime  në territorin doganor të Kosovës”

IMG_2893