Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

10 shtator 2009

CUSTOMS CONTINUES TO DETAIN QUANTITIES OF GOLD

ARI.JPG