Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

17 gusht 2008

CARINSKA SLUZBA OTKRILA STOVARISTE KRIJUMCARENOG D