Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Lajme

18 November 2013

CARINA SPREČAVA NEKOLIKO POKUŠAJA KRIJUMČARENJA

Priština, 18 novembar 2013 – Carina Kosova tokom ovog vikenda sprecila nekoliko pokušaja krijumcarenja robe.   U regionu Mitrovice, Carina Kosova je sprovela operaciju, koja je uspešno dovela u sprecavanju krijumcarenja razne robe.

Tokom pretresa u jednoj od lokacija, carinici su naišli na znatnu kolicinu razlicite robe, poput: gazirana pica, higijenske potrepštine, itd. Vlasnik nije posedovao nikakvu
dokumentaciju o robi, a postoji osnovana sumnja da su krijumcarena roba. Otkrivena roba odmah je oduzeta i protiv vlasnika pokrenut je carinski prekršajni postupak.  

Još jedan slucaj pokušaja krijumcarenja otkriven je na regionu Kamenice. Nakon zauatavljanja za pregled vozila, carinici su otkrili komercijalnu robu doneta iz Srbije neodobrenim  putevima, u cilju izbegavanja dažbina. Kolicina otkrivene robe odmah je oduzeta, a protiv
stranke pokrenut je administrativna kazna.

Na medunarodnom aerodromu u Prištini, carinici su sprecili dva slucaja zabranjene robe. Prilikom pregleda putnika na odlasku, nakon prelaza kroz skener, u jednom koferu su primetili neke sumnjive predmete. Nakon otvaranja kofera, carinici su naišli na 3 zabranjena oružja elektrošok. Slucaj je predat Policiji Kosova za dalji postupak. Drugi slucaj je otkriven na dolasku. Nakon zaustavljnja za pregled jednog putnika, carinici su otkrili znacajnu kolicinu noževa. U ovom slucaju navedeno lice je pocinio carinski prekršaj i protiv njega je pokrenut
carinski prekršaj.

Na granicnom prelazu Vrbnica, na ulazu, carinici su selektirali jedno vozilo za detaljni pregled. Tokom pregleda u prtljažniku vozila carinici su
naišli na paket, za koji su sumnnjali da je droga. Nakon toga stranka je podvrgnut telesnoj kontroli i tom prilikom je pronašli jedan paket, takode sa narkoticnim supstancima, ali ne u velikim kolicinama. Slucaj je predat Granicne policije za dalji postupak.