Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

10 shtator 2009

CARINA NASTAVLJA ZAPLENU KOLICINE ZLATA

ARI.JPG