Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

04 shkurt 2010

CARINA KOSOVA I KOSOVSKA AGENCIJA ZA SUZBIJANJE KO