Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

26 gusht 2010

CARINA I DALJE VRSI KONTROLE ZA SPRECAVANJE KRIJUM