Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Bordi i pavarur për rishqyrtim

25 tetor 2010

Bristil-Prizren

Numeri i lendes 06.1.4/1429 me date 15.08.2008

Senaca eshte mbajtur me date 15.08.2010