Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Bordi i pavarur për rishqyrtim

25 October 2010

Bristil-Prizren

Numeri i lendes 06.1.4/1429 me date 15.08.2008

Senaca eshte mbajtur me date 15.08.2010