Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Gjykatat

07 tetor 2010

Branko Dragoviq

Gjykata Komunale Prishtinë

data e seancës: 25.10.2010