Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Bordi i pavarur për rishqyrtim

27 October 2010

Berendi Impex-Suharekë

Numëri i lëndës 06.1.4/1333 më datë 11.09.2008

Senca mbahët më datë 01.11.2010