Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Bordi i pavarur për rishqyrtim

07 September 2010

Baresh Holding-Prizren

 Nr i lendes 06.1.4/1391 me date 13.07.2008

Seanca mbahet me date  20.09.2010 ne ora 10:30