Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

19 October 2010

Avni Rushiti

Gjykta Qarkut Prishtinë

data e seancës: 26.10.2010.

Seanca shtyhet për datë 25.11.2010 në ora 9:30.