Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

20 September 2010

Avni Ferizi

Gjykata Komunale Prishtinë

data e seances : 01.10.2010

seanca shtyhet per 14.10.2010.