Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Publikimet

Të gjitha publikimet

Njoftimet

Të gjitha njoftimet