Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Lajme

29 September 2016

Asgjësohen 25,610 kg produkte ushqimore dhe higjienike

 

Sot u asgjësuan 25,610 kg produkte ushqimore dhe higjienike nga agjencitë që funksionojnë ne kuadër të Menaxhimit të Integruar të Kufirit (MIK) Policia e Kosovës, Doganat e Kosovës dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Mallrat e ndaluar dhe sekuestruar kanë tentuar të futen ilegalisht ne territorin e Republikës se Kosovës. Këto mallra në momentin e ndalimit nuk kanë poseduar dokumentacionin e nevojshëm për qarkullim brenda vendit. Inspektoret e  Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë  kanë konstatuar se mallrave u mungon dokumentacioni i cili garanton sigurinë, cilësinë dhe kualitetin e produkteve. Produktet  kanë qen pa, çertifikata shëndetësore, çertifikata e origjinës dhe dokumentacioni tjetër përcjellës. Përveç dokumentacionit,  kushtet e ruajtjes dhe transportit  nuk kanë qen adekuate sipas standardeve. Bazuar në këto mangësi është vendosur qe kjo sasi e produkteve ushqimore dhe higjienike  të asgjësohet për të pamundësuar daljen e tyre ne treg ku do të rrezikohej shëndeti i qytetareve. Asgjësimi është kryer nen mbikëqyrjen e inspektorëve të agjencive ne kuadër të MIK-ut, ne  depon e  mbeturinave në Mirash Obiliq.

Të tri autoritetet për ruajtjen e kufirit janë te përkushtuara maksimalisht qe të parandalojnë hyrjen e mallrave ne mënyrë ilegale dhe të pa kontrolluar, për të i’u shmangur kontrollit shëndetësor dhe taksave shtetërore. Të gjitha mallrat qe ndalohen pa dokumentacion ne tërë territorin e Republikës se Kosovës do të sekuestrohen dhe  asgjësohen. Për kryesit e këtyre veprave do të iniciohen procedura ndëshkimore.

 

IMG_7431_777643.JPG