Republika e Kosovës / Ministria e financave

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Lajme

02 qershor 2010

AROUND 3500 LITRES OF ALCOHOL WITHOUT BANDEROLS WE