Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Gjykatat

26 August 2010

Arben Hasani

Data e Seancës : 07.09.2010      10 :00  Gjyakata Komunale Kacanik

Vepër penale : Shamngie mashtruese.

vërejtje : seanca përfundoi.

Gjykata me aktgjykim e lron nga akuzi te akuzzuarin.