Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pages

Bordi i pavarur për rishqyrtim

27 October 2010

“Alpina”-Kacanik

Numëri i lëndës 06.1.4/1614,1628 dhe 1629 me date 25.08.2008

Seanca mbahët më datë 28.10.2010