Republika e Kosovës / Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Dogana e Kosovës

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

0800 500 95
Thirrje pa pagesë

Bordi i pavarur për rishqyrtim

25 October 2010

Agim Aliu-Podujevë

Numri i lendes 06.1.4/1532 me date 22.08.2008  

Senca eshte mbajtur me date 21.10.2010 ne ora 10:30