0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Shpalljet

 • Mar

  12

  2018

  NJOFTIM PËR KONTRATË

  “Furnizim me harduer për Asycuda, Law Enforcement dhe pajisje tjera te IT-se”  

 • Mar

  12

  2018

  NJOFTIM PËR KONTRATË

  “Shërbimet e asgjësimit të mallit të konfiskuara të llojit të shpezëve dhe kafshëve’’ Ri tenderim

 • Mar

  12

  2018

  FTESË PËR OFERTË Nr. 18/2018

  Nr.018 (08.03.2018 Ftesë shitja e aseteve dhe rrenimi i objektit te DK-së Lakrishtë

Të gjitha shpalljet

Publikimet

Të gjitha publikimet