Telefoni për të raportuar korrupsionin dhe kontrabandën 038 500 095
 
 
 

Çka lirohet?

6/9/2008 4:56:02 PM

Lirimet nga taksat  

  • Shumica e materialeve të lëndës së parë janë të përjashtuara.
  • Shumica e pajisjeve për prodhim është e përjashtuar- Rregullorja 2007/31.
  • E gjithë lënda e parë dhe pajisja për bujqësi (siç janë farërat etj) janë të përjashtuara nga taksa doganore dhe nga TVSH-ja    
 
 
   
   
 
 
 
     
   
   
 
   

Pikat e Doganës së Kosovës