0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e financave

DOGANA E KOSOVËS

Shpalljet

 • Mar

  18

  2019

  NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS

  “Ofrimi i shërbimeve të servisimit dhe mirëmbajtjes së automjeteve të Doganës së Kosovës -të tipit Volkswagen”  

 • Mar

  15

  2019

  NJOFTIM PËR KONTRATË

  Mirëmbajtja, servisimi dhe kalibrimi i pajisjeve analizuese ekzistuese

 • Mar

  11

  2019

  NJOFTIM PËR KONTRATË

  “Shërbimet për asgjësimin e cigareve dhe mallrave tjera vetëdjegëse sipas nevojave të DK-së”  

Të gjitha shpalljet

Publikimet

Të gjitha publikimet