0800 500 95

Telefoni për të raportuar
korrupsionin dhe kontrabandën

Republika e Kosovës / Ministria e Financave

DOGANA E KOSOVËS

Shpalljet

Të gjitha shpalljet

Publikimet

Të gjitha publikimet